Вікна-Одеса

Інструкція про додаткові режимні правила та тимчасові обмеження в міжнародних пунктах пропуску для повітряного сполучення


через державний кордон України, що функціонують на ділянці Одеського прикордонного загону

І. Загальні положення

1. Інструкція про додаткові режимні правила та тимчасові обмеження в міжнародних пунктах пропуску для повітряного сполучення через державний кордон України, що функціонують на ділянці Одеського прикордонного загону (далі – Інструкція), розроблена згідно з вимогами чинного законодавства України з прикордонних питань і визначає порядок допуску у приміщення і місця, де здійснюється прикордонний контроль, осіб, які беруть участь у контролі та обслуговуванні пасажирів і транспортних засобів закордонного прямування, відправленні з пункту пропуску транспортних засобів вантажів та іншого майна, що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інші обмеження для запобігання незаконному перетинанню державного кордону України в пункті пропуску, виявлення, припинення та запобігання злочинам, адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.

Інструкція призначена для доведення фізичним та юридичним особам вимог Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затверджених Законом України “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації”, Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 N1203, Інструкції з організації і здійснення прикордонного контролю, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05.10.2004 N711 – ДСК, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.12.2004 за N1571/10170, Положення про зону прикордонного контролю, затвердженого наказом Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону – командуючого прикордонними військами України 06.02.98 N61, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.02.98 за N138/2578, Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення авіаційної безпеки, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.07.2006 N 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 881/12755.

2. В цій Інструкції застосовуються наступні терміни в такому значенні:

зміна прикордонних нарядів – прикордонний наряд призначений для здійснення прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, реєстрації іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів, організації контролю за дотриманням режиму в пункті пропуску, проведення огляду транспортних засобів, вантажів та іншого майна, виявлення, припинення та запобігання злочинам, адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.

Зміна прикордонних нарядів в пункті пропуску через державний кордон України безпосередньо підпорядковується старшому зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби (далі – СЗПН ВПС). В випадку підпорядкування СЗПН ВПС декількох пунктів пропуску зміну прикордонних нарядів у окремому пункті пропуску через державний кордон України очолює помічник старшого зміни прикордонних нарядів в пункті пропуску (далі – ПСЗПН);

персонал Місії з надання допомоги в питаннях кордону (далі – експерти або персонал Місії) – це особи, тимчасово включені до дипломатичного списку Представництва Європейської Комісії в Україні.

3. Викладені у цій Інструкції додаткові режимні правила діють у зонах прикордонного контролю міжнародних аеропортів “Одеса”, “Миколаїв”, “Кульбакіне” та “Херсон”.

ІІ. Додаткові режимні правила

1. Співробітники контрольних органів та служб (організацій, установ), які виконують свої функції у пункті пропуску через державний кордон України, допускаються в зону прикордонного контролю за службовою необхідністю, з дозволу СЗПН ВПС (ПСЗПН), при наявності службових посвідчень і особистих представницьких карток встановленого зразку, перепусток з відмітками Держприкордонслужби України, які видані адміністрацією відповідного аеропорту.

Працівники та службовці аеропорту, які постійно працють в контрольованій зоні відповідних аеропортів, допускаються в зону прикордонного контролю з дозволу СЗПН ВПС (ПСЗПН), за наявності особистої постійної перепуски з відмітками Держприкордонслужби України, яка видана адміністрацією відповідного аеропорту, та посвідчення працівника Державної авіаційної адміністрації або посвідчення працівника іншої організації авіаційної галузі.

Члени екіпажів повітряних суден прикордонний контроль проходять на загальних умовах, але прибувають у місця стоянок повітряних суден самостійно та допускаються в зону прикордонного контролю посадовою особою зміни прикордонних нарядів на підставі посвідчення члену екіпажу та польотного завдання.

2. Співробітники прокуратури Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, Управлінь МВС України та СБУ в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, пропускаються в зони прикордонного контролю пунктів пропуску відповідної території адміністративно-територіальної одиниці їх обслуговування, з відома СЗПН ВПС (ПСЗПН) за службовими посвідченнями та перепусками з відмітками Державної прикордонної служби України, які видані адміністрацією відповідного аеропорту. Крім того, керівники прокуратури Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, Управлінь МВС України та СБУ в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях обов’язково здійснюють попереднє сповіщення начальника Одеського прикордонного загону, а співробітники повинні мати письмові приписи (розпорядження), підписані відповідними керівниками.

Перепустки співробітникам, перерахованим у абзаці першому пункту 2 розділу ІІ даної Інструкції, видаються адміністрацією відповідного аеропорту на підставі списків працівників, які мають право в службових справах перебувати в пункті пропуску і які затверджені начальником Одеського прикордонного загону.

Пропуск співробітників структурних підрозділів УСБУ і УМВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, в тому числі відповідних лінійних відділів ВС УМВС України в міжнародних аеропортах, районних і міжрайонних прокуратур, відповідної території адміністративно-територіальної одиниці їх обслуговування та нагляду, в зони прикордонного контролю пунктів пропуску, перерахованих у пункті 3 розділу І цієї Інструкції, здійснюється згідно з вимогами абзацу першого пункту 2 розділу ІІ даної Інструкції.

У випадку проведення термінових заходів у зонах прикордонного контролю пунктів пропуску, відповідної території адміністративно-територіальної одиниці їх обслуговування та нагляду, пропуск співробітників правоохоронних органів, які не включено до списків, здійснюється після письмового (усного) дозволу начальника Одеського прикордонного загону, за службовими посвідченнями та письмовими приписами відповідних органів, при пред’явленні ними перепусток, виданими адміністрацією авіаційного суб’єкта, з відмітками Державної прикордонної служби України.

У таких випадках співробітників правоохоронних органів супроводжує представник оперативно-розшукового підрозділу прикордонного загону, для надання практичної допомоги в рамках законодавства України та представник САБ аеропорту. Після проведення заходів, але не пізніше ніж через 3 доби, керівник відповідного правоохоронного органу надає начальнику Одеського прикордонного загону письмове звернення, яке зберігається в оперативно-розшуковому підрозділі Одеського прикордонного загону.

3. Правом безперешкодного перебування в зоні прикордонного контролю без попереднього інформування начальника Одеського прикордонного загону, згідно із законодавством України, за наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, користуються:

народні депутати України, депутати Одеської, Миколаївської та Херсонської обласних рад – під час вирішення питань своєї депутатської діяльності;

Генеральний прокурор України, його заступники, прокурори та заступники прокурорів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей;

голови Одеської, Миколаївської та Херсонської обласних державних адміністрацій та їх заступники;

начальники Управлінь МВС України та СБУ в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях та їх заступники;

слідчі Генеральної прокуратури, прокуратури Одеської, Миколаївської та Херсонської областей (за письмовим розпорядженням прокурора відповідної прокуратури);

співробітники спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України (за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального підрозділу);

співробітники Служби безпеки України – у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності, за письмовим розпорядженням керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України;

слідчі Служби безпеки України – під час розслідування злочинів, віднесених до їх підслідності, за письмовим розпорядженням начальника слідчого підрозділу Служби безпеки України;

співробітники органів внутрішніх справ України з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, в разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (при виконанні покладених на них обов’язків);

начальники митниць та їх заступники, працівники відділу власної безпеки митниць, відповідної території адміністративно-територіальної одиниці їх обслуговування, працівники Департаменту власної безпеки Держмитслужби; інші посадові особи Держмитслужби України та відповідних митниць, які не виконують безпосередньо службових обов’язків у пунктах пропуску (пунктах контроль), за письмовим розпорядженням Голови Держмитслужби України або начальника відповідної митниці;

персонал Місії - за наявності національного паспорта та службової картки, виданої Європейською Комісією.

Інформація про прибуття та перебування у пункті пропуску через державний кордон осіб, які мають право безперешкодного перебування в зоні прикордонного контролю, негайно доповідається СЗПН ВПС (ПСЗПН), установочні дані заносяться у відповідні обліки із обов’язковим зазначенням установочних даних, мети, терміну і часу перебування.

В пункті пропуску цих осіб супроводжують представники САБ аеропорту, оперативно-розшукового органу Одеського прикордонного загону або вище стоячих керівних органів. У разі у пункті пропуску представника оперативно-розшукового органу Одеського прикордонного загону або вище стоячих керівних органів і до моменту його прибуття таких осіб супроводжує СЗПН ВПС (ПСЗПН) або інша посадова особа зміни прикордонних нарядів, що призначена СЗПН ВПС (ПСЗПН).

4. Додатково до переліку посадових осіб органів влади України, що визначені у пункті 3 розділу ІІ даної Інструкції, правом безперешкодного перебування у зонах прикордонного контролю пунктів пропуску, без попереднього інформування начальника Одеського прикордонного загону, за наявності службового посвідчення, що підтверджує займану посаду, користуються:

“Одеса” – депутати Малиновської районної ради м. Одеси та Одеської міської ради, голова Малиновської районної державної адміністрації м. Одеси та голова Одеської міської ради державної адміністрації ї їх заступники, прокурор Малиновської районної прокуратури м. Одеси;

“Миколаїв” – депутати Новоодеської районної ради Миколаївської області, голова Новоодеської районної державної адміністрації Миколаївської області та його заступники, прокурор Новоодеської районної прокуратури Миколаївської області і його заступники;

“Кульбакіне” – депутати Корабельної районної ради Миколаївської області, голова Корабельної районної державної адміністрації Миколаївської області та його заступники, прокурор Корабельної районної прокуратури Миколаївської області і його заступники;

“Херсон” – депутати Комсомольської районної ради м. Херсону та Херсонської міської ради, голова Комсомольської районної державної адміністрації м. Херсону та голова Херсонської міської ради державної адміністрації ї їх заступники, прокурор Комсомольської районної прокуратури м. Херсону.

5. Співробітники правоохоронних органів і інших органів влади, які визначені у пунктах 1 – 4 розділу ІІ даної Інструкції, під час перебування в зонах прикордонного контролю, стосовно посадових осіб зміни прикордонних нарядів, керуються положеннями частини третьої статті 23 та частини третьої статті 24 Закону України “Про Державну прикордонну службу України”.

6. Згідно з пунктом 3 статті 2 Меморандуму про взаємопорозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією щодо місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова, персонал Місії має право без попереджень та безперешкодно знаходитись в зонах прикордонного та митного контролю, бути присутніми і спостерігати за проведенням митного оформлення вантажів, вивчати та копіювати митні імпортні документи та офіційні документи, які не містять державної таємниці, у тому числі такі, що зберігаються в комп’ютерах, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Під час перебування в зонах прикордонного та митного контролю експерти Місії можуть звернутися із письмовим запитом, до посадових осіб зміни прикордонних нарядів або зміни митниці, щодо здійснення повторної перевірки особи чи транспортного засобу.

СЗПН ВПС (ПСЗПН) при отриманні запита від експерта щодо здійснення повторної перевірки транспортного засобу (товару) чи особи негайно здійснює попереджувальні заходи щоб транспортний засіб (товар) чи особа, стосовно яких робився запит, не залишили територію пункту пропуску та забезпечує спостереження за цими об’єктами, особисто, повторно перевіряє їх паспортні документи, проводить необхідні адміністративно – правові заходи, при необхідності, надає письмову інформацію про необхідність проведення спільного переогляду начальнику митниці або його заступнику за визначеною формою.

Посадова особа митниці при отриманні запита від експерта Місії щодо здійснення повторної перевірки транспортного засобу (товар) чи особи негайно інформує СЗПН ВПС (ПСЗПН) та спільно здійснюють попереджувальні заходи щоб транспортний засіб (товар) чи особа, стосовно яких робився запит, не залишили територію пункту пропуску, доповідає начальнику митниці або його заступнику для прийняття рішення про проведення переогляду в порядку передбаченому ст. 55 Митного кодексу України.

7. Тимчасове перебування у зоні прикордонного контролю осіб, які не прямують через державний кордон та не визначені цією Інструкцією, дозволяється з дозволу начальника Одеського прикордонного загону, у термінових випадках, з дозволу відповідного начальника відділу прикордонної служби, при пред’явленні особами перепусток, виданих їм адміністрацією відповідного аеропорта, з відмітками Держприкордонслужби України.

Облік осіб, що тимчасово перебували у зоні прикордонного контролю, в тому числі, які визначені у пунктах 2-5 розділу ІІ даної Інструкції, ведеться у Книзі обліку осіб, які відвідували та тимчасово перебували в пункті пропуску.

Всі особи в зоні прикордонного контролю пункту пропуску пересуваються в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов’язків.

8. Пропуск у зону прикордонного контролю осіб та транспортних засобів, які не перетинають державний кордон України, крім випадків, передбачених цією Інструкцією, може здійснюватися тільки з дозволу начальника Одеського прикордонного загону або особи, яка його заміщує.

ІІІ. Тимчасові обмеження в пунктах пропуску через державний кордон України

1. Тимчасові обмеження в пунктах пропуску “Одеса”, “Миколаїв”, “Кульбакіне” та “Херсон”, у відповідності до вимог пункту 4.1 глави 4 Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення авіаційної безпеки, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.07.2006 N 482, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 881/12755, вводяться аеропортовим комітетом з авіаційної безпеки.

СЗПН ВПС (ПСЗПН), начальник відділу прикордонної служби, керівники підрозділів територіальних органів виконавчої влади, що функціонують на території аеропорту, негайно інформують один одного, у випадках:

при виникненні надзвичайних та кризових ситуацій в пункті пропуску та на території аеропорту;

пропуску через державний кордон України вищих посадових осіб, офіційних делегацій, дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей, варт, спеціальних вантажів та вантажів військового призначення, рятувальних та аварійних команд, підрозділів збройних сил інших держав;

при виявленні в пункті пропуску радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу.

2. Начальник відділу прикордонної служби, СЗПН ВПС (ПСЗПН) в зв’язку з виникненням надзвичайної та кризової ситуації в пункті пропуску або навколо нього, зобов’язаний:

на підставі рішення аеропортового комітету з авіаційної безпеки припинити або обмежити пропуск осіб через державний кордон України, доповісти по команді;

силами зміни прикордонних нарядів спільно з співробітниками територіального підрозділу МВС, САБ, СБУ, митниці та інших державних контрольних служб, що функціонують у пункті пропуску, вжити заходи з прикриття території пункту пропуску, евакуації осіб з пункту пропуску (за необхідністю), організувати фото документування дій;

спільно з САБ забезпечити допуск на територію пункту пропуску особового складу резерву відділу прикордонної служби (прикордонного загону) та відповідних спеціальних підрозділів взаємодіючих правоохоронних органів (підрозділів МНС), за необхідністю, представників місцевих органів виконавчої влади.

3. З метою недопущення можливих протиправних дій щодо вищих посадових осіб, членів офіційних делегацій в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю, як правило, за дві години до перетинання державного кордону, працівниками Управління Державної охорони України та інших компетентних служб у взаємодії з посадовими особами зміни прикордонних нарядів, при необхідності, з залученням резерву відповідного відділу прикордонної служби (Одеського прикордонного загону) вживаються додаткові режимні заходи безпеки. Перелік додаткових режимних заходів та порядок участі в них посадових осіб зміни прикордонних нарядів, резерву відповідного відділу прикордонної служби (Одеського прикордонного загону) визначається працівниками Управління Державної охорони України разом зі штабом Одеського прикордонного загону.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч офіційних делегацій, допускаються в пункт пропуску через державний кордон України з дозволу начальника Одеського прикордонного загону на підставі офіційної інформації служби протоколу за погодженням з Управлінням державної охорони України, якщо її співробітники забезпечують здійснення спеціальних заходів щодо безпеки делегації.

4. Пропуск через державний кордон України дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей здійснюється за дійсними дипломатичними й службовими паспортами та візами України, в місцях, визначених штабом Одеського прикордонного загону разом з митним органом відповідно до міжнародних угод та законодавства України.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і членів їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також їх особисте майно, речі та багаж дипломатичних агентів і консульських посадових осіб, допускаються в пункти пропуску з дозволу начальника Одеського прикордонного загону або особи, яка його заміщує, за акредитаційними дипломатичними, консульськими, службовими картками та національними паспортами, при пред’явленні особами перепусток, виданими адміністрацією авіаційного суб’єкта, з відмітками Державної прикордонної служби України, але в місця проведення прикордонного та інших видів контролю допускаються тільки після його завершення.

5. Пропуск через державний кордон варт, спеціальних вантажів та вантажів військового призначення, рятувальних та аварійних команд, підрозділів збройних сил інших держав здійснюється відповідно до міжнародних угод та законодавства України.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч варт, спеціальних вантажів та вантажів військового призначення, рятувальних та аварійних команд, підрозділів збройних сил інших держав, а також їх особисте майно, речі та багаж осіб зі складу варт, рятувальних та аварійних команд, підрозділів збройних сил інших держав, допускаються в пункт пропуску з дозволу начальника Одеського прикордонного загону або особи, яка його заміщує, за службовими посвідченнями або національними паспортами, при пред’явленні особами перепусток, виданими адміністрацією авіаційного суб’єкта, з відмітками Державної прикордонної служби України, але в місця проведення прикордонного та інших видів контролю допускаються тільки після його завершення.

6. При отриманні інформації про спрацювання радіаційних (переносних приладів радіаційного контролю) приладів, за рішенням СЗПН ВПС (ПСЗПН) пропуск осіб (транспортних засобів) через державний кордон України припиняється, інформація негайно надається САБ аеропорту. Резерв зміни прикордонних нарядів, співробітники САБ та черговий інспектор поста екологічного контролю з переносними приборами радіаційного контролю, висуваються в імовірне місце знаходження об’єкта радіонуклідного джерела іонізуючого випромінювання, здійснюють експрес-контроль та детальний контроль цього об’єкта і місця його виявлення.

За результатами детального контролю та огляду об’єкту радіонуклідного іонізуючого випромінювання (у випадку підтвердження перевищення допустимих контрольних рівнів) особа (транспортний засіб) до митного контролю та митного оформлення не допускається, черговий інспектор поста екологічного контролю (фахівці територіального підрозділу Державної екологічної інспекції) готує висновки про необхідність проведення поглибленого радіаційного контролю, встановлює межі контрольованої зони, надає рекомендації СЗПН ВПС (ПСЗПН) щодо вжиття відповідних заходів для забезпечення безпеки посадових осіб контрольних служб та осіб, що перетинають державний кордон України. Про виявлення об’єкта радіонуклідного іонізуючого випромінювання та рекомендації відповідних фахівців, СЗПН ВПС (ПСЗПН) доповідає по команді, інформує відповідну міську державну адміністрацію, спільно з САБ забезпечує охорону контролюваної зони.

Всі подальші дії СЗПН ВПС (ПСЗПН) та інших контрольних органів і служб, що здійснють функції державного контролю в пункті пропуску, а саме: вжиття заходів щодо евакуації осіб та транспортних засобів з пункту пропуску (при необхідності), перенаправлення пасажиро – вантажо – транспорного потоку через інші пункти пропуску через державний кордон України, порядок допуску в пункт пропуску фахівців Державної санітарно-епідеміологічної служби та Державної екологічної інспекції, що залучаються до проведення контролю третього та четвертого рівнів, і представників правоохоронних органів, на які згідно з законодавством України, покладено завдання здійснювати необхідні заходи з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили, визначаються посадовою особою місцевого органу виконавчої влади, що здійснює виконавчу владу на відповідній території адміністративно-територіальної одиниці, та аеропортовим комітетом з авіаційної безпеки.

ІV. Обов’язки посадових осіб зміни прикордонних нарядів щодо підтримання режиму в зоні прикордонного контролю та вимоги до осіб та транспортних засобів під час знаходження в зоні прикордонного контролю

1. Посадові особи зміни прикордонних нарядів щодо підтримання режиму в зоні прикордонного контролю зобов’язані:

здійснювати у встановленому порядку, за наявності належним чином оформлених документів, пропуск у зону прикордонного контролю осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна закордонного прямування;

забезпечувати підтримання режиму в зоні прикордонного контролю;

забезпечувати безпеку посадових осіб зміни прикордонних нарядів в зоні прикордонного контролю;

вживати заходів щодо припинення протиправних дій в зоні прикордонного контролю у взаємодії з митними та правоохоронними органами;

надавати необхідну допомогу відповідним правоохоронним органам та спеціальним підрозділам у боротьбі з організованою злочинністю під час проведення ними оперативно-розшукових заходів в зоні прикордонного контролю.

2. Під час перебування в зоні прикордонного контролю пункту пропуску всім фізичним особам забороняється:

самостійно, без дозволу обслуговуючого персоналу транспортних засобів та посадової особи зміни прикордонних нарядів залишати транспортні засоби чи здійснювати у них посадку або залишати зону прикордонного контролю;

приймати у інших осіб та передавати їм предмети, що не пройшли контроль на безпеку;

розміщувати в зоні прикордонного контролю службові та приватні транспортні засоби, які не перетинають державний кордон України, товари (вантажі) та інше майно.

Перший заступник начальника Одеського прикордонного загону - начальник штабу С.В. Сухий.

Реклама альбомов 300