На главную страницу сайта
Полоса газеты полностью.

Всесвiтнiй день пошти в Українi


9 жовтня свiтова поштова спiльнота вiдзначила Всесвiтнiй день пошти, адже саме в цю iсторичну дату 1874 року було укладено Бернську угоду, яка започаткувала Всесвiтнiй поштовий союз (ВПС) iз штаб-квартирою в Бернi - столицi Швейцарської Конфедерацiї.
Усi країни - члени ВПС, зокрема й Україна, яка увiйшла до його складу ще в 1947 роцi, з нагоди Всесвiтнього дня пошти проводять низку заходiв, мета яких - ознайомити широкi верстви населення з дiяльнiстю та завданнями ВПС, поширити вiдомостi про соцiальне та економiчне значення поштових служб у державi та свiтi, ще раз привернути увагу споживачiв до поштових послуг та проблем галузi.
Всесвiтнiй поштовий союз (ВПС) є спецiалiзованим агентством Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що регулює надання унiверсальної поштової служби. Країни - члени ВПС (191 країна) формують найбiльшу мережу доставки у свiтi.
5 мiльйонiв поштових працiвникiв iз 660 тисяч поштових установ усього свiту щорiчно обробляють i доставляють близько 436 мiльярдiв вiдправлень письмової кореспонденцiї, у тому числi нацiональнi та мiжнароднi послуги, 6 мiльярдiв посилок. I це не враховуючи мiльйонiв грошових переказiв, якi здiйснюються через поштово-фiнансову мережу.
ВПС забезпечує країнам i громадянам право на єдину поштову територiю, вiдпрацьовує єдину технологiю збору, приймання, обробки i доставки пошти, упроваджує єдинi стандарти якостi, надає рекомендацiї щодо тарифiв, розробляє стратегiю розвитку пошти та поширює новi технологiї. Унiверсальна послуга сприяє економiчнiй ефективностi країни i свiту, новi технологiї та Iнтернет дають змогу поштовим операторам пiдвищувати якiсть iснуючих послуг i пропонувати новi. У мiжнародних стосунках забезпечення ефективної унiверсальної поштової послуги для всiх пiдприємств i громадян також сприяє iнтеграцiї ринкiв.
У 2007 р. Всесвiтнiй день пошти пройшов пiд гаслом "Всесвiтня поштова мережа: залишайся на зв'язку". Традицiйно у рамках вiдзначення цього свята з 7 по 13 жовтня проходить Мiжнародний тиждень листа, пiд час якого здiйснюються додатковi перевiрки якостi пересилання письмової кореспонденцiї в Українi.
У структурних пiдроздiлах Укрпошти, що надають послуги споживачам, можна ознайомитися з плакатами, тематичними стендами, присвяченими Всесвiтньому дню пошти, з нововведеннями у галузi тощо.
До 13 жовтня в усiх об'єктах поштового зв'язку проводиться "День вiдкритих дверей" та за номерами телефонiв, зазначеними в оголошеннях у вiддiленнях зв'язку, органiзовано прямий телефонний зв'язок з провiдними спецiалiстами галузi в кожному фiлiалi Укрпошти. Громадяни можуть висловити свої пропозицiї, зауваження щодо вдосконалення роботи української пошти, якостi обслуговування клiєнтiв, а також одержати роз'яснення фахiвцiв з питань, пов'язаних iз наданням поштових послуг тощо.
З нагоди мiжнародного свята поштовикiв дирекцiєю "Видавництво "Марка України" виготовлено художнiй маркований конверт "Мiжнародний тиждень листа", оформлений малюнком художницi Валентини Мефоденко iз зображенням поштових голубiв та листоношi на велосипедi iз сумкою, заповненою листами;

Iнформацiйно-довiдкова служба Одеської дирекцiї УДППЗ "Укрпошта":
Тел. 726-73-77.
Л. БАЦАЙ.

Полоса газеты полностью.
© 1999-2018, ИА «Вiкна-Одеса»: 65029, Украина, Одесса, ул. Мечникова, 30, тел.: +38 (067) 480 37 05, viknaodessa@ukr.net
При копировании материалов ссылка на ИА «Вiкна-Одеса» приветствуется. Ответственность за несоблюдение установленных Законом требований относительно содержания рекламы на сайте несет рекламодатель.