21.12.2022

Затверджено програму розвитку та функціонування української мови на Одещині, – ОВА

Розпорядженням начальника Одеської ОВА Максима Марченка затверджено програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя Одещини на 2023-2025 роки.

Про це повідомив сьогодні очільник обласної військової адміністрації. Максим Марченко зазначив:

– Утвердження і розвиток української мови – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова Української держави.

В нашій області існує потреба в забезпеченні належного використання державної мови в різних сферах життя. Тому будемо мотивувати населення до вивчення, навчання та спілкування державною мовою, а також запроваджувати та втілювати в життя відповідні проекти.

Плануємо відкрити мережу курсів з вивчення української мови, сприяти створенню україномовної медійної продукції. Українська мова, особливо в умовах війни з Росією – це питання нашої єдності, національної безпеки та свободи!

За словами авторів програми, в Одеській області існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті та туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

Як зазначено в документі, серед ключових проблем області, які потребують вирішення:

– неналежне фінансове та кадрове забезпеченням реалізації державної мовної політики, що уповільнює подальше формування цілісного українського мовно-культурного простору;
– збереження у свідомості значної частки населення області негативних стереотипів щодо статусу і місця української мови у суспільному, культурному житті;
– штучна заполітизованість та емоційна перевантаженість питання функціонування української мови в області, внаслідок чого мова інколи використовується як інструмент політичної боротьби та стає предметом маніпуляцій;
– потреба у якісних підручниках, посібниках, енциклопедіях, словниках, довідниках та іншої навчальної і наукової літератури українською мовою;
– необхідність підвищення рівня володіння державною мовою представників національних меншин, особливо серед старшого покоління.

Реалізація програми передбачає:

– забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;
– мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів;
– розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (у тому числі дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови;
– подальше підвищення якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння вивченню української мови;
– розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції тощо.

Фінансування програми здійснюватиметься відповідно до законодавства України за рахунок коштів державного, обласного бюджетів (з урахуванням реальних можливостей та в межах наявних фінансових ресурсів, передбачених на відповідний рік), місцевих бюджетів області, а також інших не заборонених чинним законодавством джерел.

«Одещина – перша область в Україні, в якій розпорядженням голови ОДА, начальника ОВА затверджено обласну програму розвитку державної мови. Іншими словами, надано додаткові гарантії в популяризації та утвердженні української в усіх сферах суспільного життя, – наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. – Висловлюю вдячність бойовому офіцеру – очільнику Одещини Максиму Марченку за принциповість у розробці та затвердженні украй важливого документа. Українська – фактор єдності, національної безпеки та свободи!»

Інформагентство «Вікна-Одеса»

ПОТЕРИ
Оцифровка пленки
Реклама альбомов 300